Περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Open Mall) ΧΑΛΚΙΔΑΣ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ»

ΑΔΑ: 60ΛΗΩΗΑ-Υ33
Ημ. Απόφ.: 10/06/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΛΗΩΗΑ-Υ33"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP