Περί απόδοσης ποσού 13.200,00 € στην Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

ΑΔΑ: 668ΒΩΗΑ-ΞΥΨ
Ημ. Απόφ.: 28/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/668ΒΩΗΑ-ΞΥΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP