Περί απόφασης για «Έγκριση νέου τιμολογίου για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης» σύμφωνα με την 216/2018 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΑΔΑ: 6ΜΨ2ΩΗΑ-ΨΘΙ
Ημ. Απόφ.: 20/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΨ2ΩΗΑ-ΨΘΙ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP