Περί χορήγησης άδειας μεταφοράς λειτουργίας επιχείρησης μονάδας συνεργείου αυτοκινήτων

ΑΔΑ: ΩΔ2ΩΩΗΑ-ΜΦΚ
Ημ. Απόφ.: 09/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ2ΩΩΗΑ-ΜΦΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP