Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέωντου Δήμου του ΓεωργίουΤζοβλά

ΑΔΑ: 7ΛΑ5ΩΗΑ-Ρ84
Ημ. Απόφ.: 19/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP