Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 12936/5-4-23)

ΑΔΑ: ΩΧΙΘΩΗΑ-ΟΧΦ
Ημ. Απόφ.: 16/05/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP