Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 15653/27-4-23)

ΑΔΑ: ΨΜΧΕΩΗΑ-Ι2Τ
Ημ. Απόφ.: 14/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΧΕΩΗΑ-Ι2Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP