Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 15829/28-4-23)

ΑΔΑ: 6Φ17ΩΗΑ-Τ4Ο
Ημ. Απόφ.: 14/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ17ΩΗΑ-Τ4Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP