Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 16976/Γ.Π.:9632/8-5-23)

ΑΔΑ: 9Δ9ΩΩΗΑ-4Δ7
Ημ. Απόφ.: 14/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ9ΩΩΗΑ-4Δ7"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP