Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 18035/12-5-23)

ΑΔΑ: 66ΒΥΩΗΑ-9ΟΚ
Ημ. Απόφ.: 14/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΒΥΩΗΑ-9ΟΚ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP