Περί διαπλάτυνσης δημοτικής οδού Ληλαντίων της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου και βελτίωση καμπυλότητας συμβολής της οδού Ληλαντίων με την Εθνική οδό Χαλκίδας-Λεπούρων (Ε.Ο.44)

ΑΔΑ: Ψ1ΡΤΩΗΑ-ΩΓΟ
Ημ. Απόφ.: 02/09/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΡΤΩΗΑ-ΩΓΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP