Περί διεύρυνσης ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ2ΧΠΩΗΑ-ΠΡΔ
Ημ. Απόφ.: 11/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΧΠΩΗΑ-ΠΡΔ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP