Περί έγκρισης 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (υπ. αρ. 751/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΤ32ΩΗΑ-3ΤΜ
Ημ. Απόφ.: 12/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ32ΩΗΑ-3ΤΜ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP