Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020

ΑΔΑ: ΩΓ3ΘΩΗΑ-39Α
Ημ. Απόφ.: 12/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓ3ΘΩΗΑ-39Α"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP