Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2021 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2021

ΑΔΑ: ΨΧΑΝΩΗΑ-ΨΞ5
Ημ. Απόφ.: 27/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΑΝΩΗΑ-ΨΞ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP