Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 72/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΞ99ΩΗΑ-ΤΚΨ
Ημ. Απόφ.: 06/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ99ΩΗΑ-ΤΚΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP