Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου»

ΑΔΑ: 65Ι5ΩΗΑ-Κ18
Ημ. Απόφ.: 12/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/65Ι5ΩΗΑ-Κ18"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP