Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων για το έτος 2022-2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 254.851,00 € με Φ.Π.Α.»

ΑΔΑ: 6ΩΜ4ΩΗΑ-5ΨΩ
Ημ. Απόφ.: 28/07/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΜ4ΩΗΑ-5ΨΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP