Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 98/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΞΣΘΩΗΑ-Σ5Ο
Ημ. Απόφ.: 05/05/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΣΘΩΗΑ-Σ5Ο"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP