Περί έγκρισης 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020

ΑΔΑ: Ω8Ρ0ΩΗΑ-ΤΟΨ
Ημ. Απόφ.: 28/04/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Ρ0ΩΗΑ-ΤΟΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP