Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΔΑ: ΨΛ7ΛΩΗΑ-ΥΝΞ
Ημ. Απόφ.: 01/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ7ΛΩΗΑ-ΥΝΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP