Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 336/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: ΨΑ91ΩΗΑ-ΩΣ4
Ημ. Απόφ.: 05/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ91ΩΗΑ-ΩΣ4"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP