Περί έγκρισης άδειας κοπής δένδρων στη συμβολή της οδού Κρήτης με ανώνυμη οδό, στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 69Μ3ΩΗΑ-Ζ39
Ημ. Απόφ.: 18/08/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/69Μ3ΩΗΑ-Ζ39"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP