Περί έγκρισης άδειας τομής σε οδικό δίκτυο κατασκευής χερσαίου αγωγού διάθεσης ΕΕΛ Αυλίδας στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ41ΩΩΗΑ-1ΙΠ
Ημ. Απόφ.: 24/11/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ41ΩΩΗΑ-1ΙΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP