Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε υπόλογο χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΔΑ: 6ΚΙΑΩΗΑ-Ο5Κ
Ημ. Απόφ.: 08/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΙΑΩΗΑ-Ο5Κ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP