«Περί έγκρισης απαλλαγής καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρησης απλής χρήσης προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αρμοδιότητας Δήμου Χαλκιδέων, σε συνέχεια των κυβερνητικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

ΑΔΑ: ΨΧΦ4ΩΗΑ-7ΟΕ
Ημ. Απόφ.: 28/04/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΦ4ΩΗΑ-7ΟΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP