Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης επί της οδού Αρεθούσης 107 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΩΑΡΠΩΗΑ-1ΨΩ
Ημ. Απόφ.: 15/07/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΡΠΩΗΑ-1ΨΩ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP