Περί έγκρισης εκτέλεσης έργων

ΑΔΑ: ΨΞΙ0ΩΗΑ-Π0Τ
Ημ. Απόφ.: 02/11/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΙ0ΩΗΑ-Π0Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP