Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων A΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 343/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: ΨΗΦΘΩΗΑ-4ΩΝ
Ημ. Απόφ.: 13/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΦΘΩΗΑ-4ΩΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP