Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 (υπ. αρ. 52/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: ΨΛ9ΤΩΗΑ-Π9Κ
Ημ. Απόφ.: 27/04/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ9ΤΩΗΑ-Π9Κ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP