Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 344/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΑΔΑ: 69Λ8ΩΗΑ-ΜΜΨ
Ημ. Απόφ.: 13/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/69Λ8ΩΗΑ-ΜΜΨ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP