Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου οικ.. ετ. 2019 (υπ. αρ. 221/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΑΔΑ: Ψ35ΣΩΗΑ-Α2Υ
Ημ. Απόφ.: 08/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ35ΣΩΗΑ-Α2Υ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP