Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Θ.Γεωργιάδη και Δ.Πολιορκητού

ΑΔΑ: 6ΕΥΖΩΗΑ-ΗΟ9
Ημ. Απόφ.: 20/12/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΥΖΩΗΑ-ΗΟ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP