Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: ΨΠΧ4ΩΗΑ-Ρ9Ξ
Ημ. Απόφ.: 03/04/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΧ4ΩΗΑ-Ρ9Ξ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP