Περί έγκρισης αιτήματος για παράταση των υπ΄αριθμ. 161/2023, 162/2023, 163/2023, 164/2023 και 165/2023 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ.»

ΑΔΑ: 9ΒΗ3ΩΗΑ-ΩΛΠ
Ημ. Απόφ.: 14/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΗ3ΩΗΑ-ΩΛΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP