Περί έγκρισης φακέλου δημόσιας σύμβασης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤH ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

ΑΔΑ: 6ΖΛΕΩΗΑ-ΩΩΧ
Ημ. Απόφ.: 07/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΛΕΩΗΑ-ΩΩΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP