Περί έγκρισης Ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Νέας Λαμψάκου της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 39/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 6Ξ4ΗΩΗΑ-Ξ56
Ημ. Απόφ.: 28/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ4ΗΩΗΑ-Ξ56"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP