Περί έγκρισης Κανονισμού Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χαλκιδέων. (υπ. αρ. 188/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 7Ν10ΩΗΑ-4ΦΓ
Ημ. Απόφ.: 19/12/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Ν10ΩΗΑ-4ΦΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP