Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΝ76ΩΗΑ-ΕΞ2
Ημ. Απόφ.: 27/12/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ76ΩΗΑ-ΕΞ2"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP