Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας (υπ. αρ. 22/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: 9Φ2ΜΩΗΑ-Γ7Τ
Ημ. Απόφ.: 10/05/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ2ΜΩΗΑ-Γ7Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP