Περί έγκρισης κυκλοφοριακών προτάσεων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 9ΛΖΦΩΗΑ-2ΗΒ
Ημ. Απόφ.: 20/07/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΖΦΩΗΑ-2ΗΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP