«Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο Βελτίωση και Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης από κόμβο Δάριγκ έως κόμβο Αγίου Στεφάνου (Ι. Κιαπέκου)» (υπ΄ αρ. 23/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)»

ΑΔΑ: ΨΒΣΤΩΗΑ-ΖΝΘ
Ημ. Απόφ.: 05/02/2024
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP