Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, στη θέση Αγ. Παρασκευή της Δ.Ε. Ανθηδόνας, στο πλαίσιο του έργου «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Ευβοίας (συνέχιση)

ΑΔΑ: Ψ6ΙΗΩΗΑ-ΧΞΠ
Ημ. Απόφ.: 19/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΙΗΩΗΑ-ΧΞΠ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP