Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2019»

ΑΔΑ: ΨΗΟ5ΩΗΑ-Υ7Τ
Ημ. Απόφ.: 12/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΟ5ΩΗΑ-Υ7Τ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP