Περί έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: Βελτίωση αστικού Περιβάλλοντος-Ανάπλαση (Άξονα) επί των λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου (υπ. αρ. 19/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΑΔΑ: ΡΟΙ2ΩΗΑ-2ΝΞ
Ημ. Απόφ.: 12/05/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟΙ2ΩΗΑ-2ΝΞ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP