Περί έγκρισης μελετών των δύο (2) προτάσεων έργων: “Βελτίωση -Συμπλήρωση Υπαρχόντων Κοινόχρηστων Χώρων” και “Ανάπλαση πλατείας ‘ΜΥΚΑΛΛΗΣΟΥ’ στο Οντάθι της Δ.Ε. Ανθηδόνος” του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΒΘΥΩΗΑ-Ε1Η
Ημ. Απόφ.: 02/02/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΘΥΩΗΑ-Ε1Η"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP