Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου της υπαλλήλου Κοτταρά Μαρίας για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και απόδοσης μέχρι 30-11-2023

ΑΔΑ: 6Ο53ΩΗΑ-Μ1Γ
Ημ. Απόφ.: 29/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο53ΩΗΑ-Μ1Γ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP