Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2021

ΑΔΑ: 64ΤΦΩΗΑ-8ΛΛ
Ημ. Απόφ.: 13/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΤΦΩΗΑ-8ΛΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP