Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς»

ΑΔΑ: ΨΖΔ0ΩΗΑ-ΗΛΛ
Ημ. Απόφ.: 27/04/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΔ0ΩΗΑ-ΗΛΛ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP