Περί έγκρισης πρακτικού για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119/2022 Σύμβασης που αφορά τις Υπηρεσίες μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στο Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων, σύμφωνα με την περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

ΑΔΑ: 60ΒΦΩΗΑ-ΗΓΑ
Ημ. Απόφ.: 16/03/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΒΦΩΗΑ-ΗΓΑ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP